jest siecią niezależnych organizacji pozarządowych pracujących na rzecz zrównoważonego rozwoju energetyki; liczy 80 członków z 35 krajów europejskich. Sieć powstała podczas Światowego Forum w Rio de Janeiro w Brazylii w 1992 roku.

Wspólną wizją członków INFORSE jest ukształtować świat, w którym usługi energetyczne, niezbędne dla sprawiedliwego rozwoju ludzkości, będą zapewnione w sposób zrównoważony za pomocą odnawialnych źródeł energii (np. energii słonecznej, wiatru, biomasy, biogazu, małych elektrowni wodnych).

Oznacza to:

 • ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym;
 • odejście od technologii jądrowej i paliw kopalnych;
 • większe znaczenie rozwiązań lokalnych;
 • równy dostęp dla wszystkich do energii;
 • możliwość tworzenia źródeł dochodu na bazie odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza dla ludzi ubogich;
 • zwiększenie efektywności energetycznej;
 • zmniejszenie wyzysku kobiet.

Aby osiągnąć powyższe cele, INFORSE i jego członkowie pracują na rzecz:

 • przekazywania doświadczeń, wiedzy i wizji organizacji członkowskich społeczeństwu i decydentom;
 • większego udziału społeczeństwa obywatelskiego w opracowywaniu strategii i polityki energetycznej;
 • wywierania wpływu na krajowych i międzynarodowych decydentów;
 • zwiększenia potencjału organizacji pozarządowych, tworzenia i udostępniania narzędzi edukacyjnych;
 • reformowania ram regulacyjnych i warunków rynkowych;
 • uwzględnienia ekologicznych i społecznych kosztów w produkcji energii poprzez ich internalizację.

INFORSE pomaga swoim członkom w przygotowaniu krajowych wizji i strategii przejścia na zrównoważone systemy energetyczne. INFORSE-Europe śledzi zmiany w polityce energetycznej i klimatycznej UE oraz opiniuje i komentuje je w oparciu o informacje pozyskane od członków. W 2006 r. INFORSE-Europe zostało członkiem Kampanii na rzecz Zrównoważonej Energetyki UE.