Fundacja Pole Dialogu powstała po to, aby wspierać udział obywateli w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia rzetelnych konsultacji społecznych i dialogu obywatelskiego. Napęd do działania dają jej ważne społecznie cele oraz radość wynikająca ze wspólnej pracy.

Boom partycypacyjny Pole Dialogu obserwuje z mieszanymi uczuciami. Uważa, że uczciwe włączenie obywateli w rządzenie jest ogromną wartością. Ma jednak świadomość zagrożeń i ograniczeń promowania uczestnictwa. Zdaniem Fundacji, źle poprowadzony lub nieuczciwy proces włączania obywateli jest gorszy niż jego brak. Dlatego należy działać odpowiedzialnie i profesjonalnie. Udział obywateli jest ich prawem, a nie obowiązkiem. Partycypacja nie może być pretekstem do zwalniania z obowiązków państwa i jego instytucji. Uczestnictwo i dialog obywatelski nie są lekarstwem na wszystkie niedomagania współczesnej demokracji.

Pamiętając o tym wszystkim Fundacja wierzy, że jakość życia publicznego w Polsce można podnosić m.in. doskonaląc narzędzia i praktykę komunikacji społecznej nastawionej na rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów.

Działacze Pola Dialogu są socjologami i bliskie jest im hasło społecznej odpowiedzialności nauk społecznych. Starają się wykorzystywać wiedzę akademicką dla dobra obywateli, społeczeństwa i jego instytucji. Współpracują z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi oddając im to co zgromadzili w czasie pracy naukowej.

Wartości towarzyszące im w codziennej pracy to wiedza, dialog, otwartość, pomysłowość i profesjonalizm. Sięgają po nie prowadząc zajęcia i szkolenia, realizując badania społeczne, wspierając procesy konsultacji społecznych i animując współpracę miedzy instytucjami i obywatelami.