Instytut na rzecz Ekorozwoju
ul. Nabielaka 15 lok. 1
00-743 Warszawa

e-mail: kontakt@wlacz-sie.pl
tel. (22) 851 04 03

 

Koordynacja projektu:
Franciszek Jackl
e-mail: f.jackl@wlacz-sie.pl

 

Wsparcie
organizacyjno-administracyjne:
Renata Filip
e-mail: r.filip@ine-isd.org.pl