Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z gminy Ryki

ENERGETYCZNIE ZAKRĘCENI

– o tym jak oszczędnie korzystać z energii i nie zanieczyszczać środowiska

Na posiedzeniu w dniu 13 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Rykach Komisja Konkursowa dokonała oceny prac i przyznała:

W kategorii dla klas 1-3 szkoły podstawowej:

1 nagrodę główną dla Michała Sadury z kl. 2 Szkoły Podstawowej w Swatach,

1 nagrodę specjalną dla Oliwiera Miłosza z kl. 2 Szkoły Podstawowej w Starym Bazanowie,

5 równorzędnych wyróżnień dla:

  • Ewy Grzelak z kl.1b Szkoły Podstawowej nr 1 w Rykach,
  • Antoniego Mroza z kl. 2 Szkoły Podstawowej w Starym Bazanowie,
  • Kacpra Nowakowicza z kl. 3b Szkoły Podstawowej nr 1 w Rykach,
  • Szymona Rafelda z kl. 3a Szkoły Podstawowej nr 1 w Rykach,
  • Pawła Stolarczyka z kl. 3 Szkoły Podstawowej w Starym Bazanowie.

W kategorii dla klas 4-6 szkoły podstawowej:

1 nagrodę główną dla Olgierda Łuszczaka z kl. 5a Szkoły Podstawowej nr 2 w Rykach,

1 nagrodę specjalną dla Katarzyny Szymańskiej z kl. 6 Szkoły Podstawowej w Moszczance,

5 równorzędnych wyróżnień dla:

  • Julii Bryzek z kl. 6b Szkoły Podstawowej nr 2 w Rykach,
  • Natalii Cuch z kl. 5a Szkoły Podstawowej nr 2 w Rykach,
  • Kornelii Jóźwik z kl. 4b Szkoły Podstawowej nr 2 w Rykach,
  • Ali Karczmarz z kl. 4b Szkoły Podstawowej nr 2 w Rykach,
  • Aleksandry Śliwowskiej z kl. 5 Szkoły Podstawowej w Swatach.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 27 maja 2014 r. podczas wysłuchania publicznego w Rykach.

 WSZYSTKIM NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w Rykach