Wyniki konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z gminy Opole Lubelskie

ENERGETYCZNIE ZAKRĘCENI

– o tym jak oszczędnie korzystać z energii i nie zanieczyszczać środowiska

Na posiedzeniu w dniu 15 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Opolu Lubelskim Komisja Konkursowa dokonała oceny prac i przyznała:

 W kategorii dla klas 1-3 szkoły podstawowej:

1 nagrodę główną dla Aleksandry Górki z kl. 3 b Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim,

1 nagrodę specjalną dla Jakuba Pawlaka z kl. 3a Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim,

5 równorzędnych wyróżnień dla:

  • Marka Gogoła z kl. 3 Szkoły Podstawowej im. Św. M. M. Kolbe w Pusznie Godowskim,
  • Julii Józefczak z kl. 3 Szkoły Podstawowej im. Św. M. M. Kolbe w Pusznie Godowskim,
  • Bartosza Kucharczyka z kl. 3a Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim,
  • Gabrieli Śliwińskiej z kl. 1 Szkoły Podstawowej w Skokowie,
  • Patrycji Zawadzkiej z kl. 2 Szkoły Podstawowej im. Św. M. M. Kolbe w Pusznie Godowskim.

W kategorii dla klas 4-6 szkoły podstawowej:

1 nagrodę główną dla Karoliny Słowik z kl. 6 Szkoły Podstawowej im. Św. M. M. Kolbe w Pusznie Godowskim,

1 nagrodę specjalną dla Dawida Kucharczyka z kl. 6 b Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim,

5 równorzędnych wyróżnień dla:

  • Emilii Adamczyk z kl. 4 b Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Zespole Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim,
  • Zuzanny Kostki z kl. 4a Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Zespole Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim,
  • Natalii Kwietniewskiej z kl. 4 b Szkoły Podstawowej nr 2 im. Oskara Kolberga w Zespole Szkół nr 2 w Opolu Lubelskim,
  • Macieja Najko z kl. 4 Szkoły Podstawowej w Wandalinie,
  • Wiktorii Sagatowskiej z kl. 5 Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół nr 1 w Opolu Lubelskim.

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w dniu 5 czerwca 2014 r. podczas wysłuchania publicznego w Opolu Lubelskim.

WSZYSTKIM NAGRODZONYM I WYRÓŻNIONYM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w Opolu Lubelskim