1

Zabierz głos!
Weź udział w energetycznych
naradach obywatelskich!

2

Dowiedz się skąd jest prąd
w Twoim gniazdku!

3

Decyduj,
za co płacisz rachunki!

4

Włącz się w dyskusję
o sprawach ważnych dla Ciebie,
Twojej rodziny i sąsiadów!
Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE)

Instytut na rzecz Ekorozwoju (InE) jest pozarządową organizacją typu think-tank powstałą w 1990 r. Przez ponad 20 lat swej działalności InE stał się jednostką wyspecjalizowaną oraz uznaną w sprawach zrównoważonego rozwoju, a swym charakterem i wiedzą służy coraz szerszemu kręgowi odbiorców.

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja Pole Dialogu powstała po to, aby wspierać udział obywateli w życiu publicznym oraz tworzyć narzędzia rzetelnych konsultacji społecznych i dialogu obywatelskiego. Napęd do działania dają jej ważne społecznie cele oraz radość wynikająca ze wspólnej pracy.

INFORSE-Europe

jest siecią niezależnych organizacji pozarządowych pracujących na rzecz zrównoważonego rozwoju energetyki; liczy 80 członków z 35 krajów europejskich. Sieć powstała podczas Światowego Forum w Rio de Janeiro w Brazylii w 1992 roku.

Energetyczne narady obywatelskie organizowane są w ramach projektu pt. „Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych,” realizowanego w latach 2012-2014 przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundację Pole Dialogu oraz INFORSE-Europe z Danii.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

logologologologologologo