1

Zabierz głos!
Weź udział w energetycznych
naradach obywatelskich!

2

Dowiedz się skąd jest prąd
w Twoim gniazdku!

3

Decyduj,
za co płacisz rachunki!

4

Włącz się w dyskusję
o sprawach ważnych dla Ciebie,
Twojej rodziny i sąsiadów!

25 września 2014 r. w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca projekt ”Włącz się! Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych”. Przedstawiciele czterech lubelskich gmin opowiedzieli o swoich wrażeniach z udziału w pierwszych w Polsce energetycznych naradach obywatelskich.

Gmina Ryki jako jedna z pierwszych w Polsce włączyła się w energetyczne narady obywatelskie. Jej mieszkańcy kilka miesięcy spotykali się i dyskutowali o tym, co zrobić, aby mniej płacić za energię. Wspólna praca przyniosła owoce – powstało kilkanaście rekomendacji społecznych, które przekazano burmistrzowi.

W Poniatowej dużo się dzieje, ale samych mieszkańców niełatwo namówić do współpracy. Czy narada obywatelska będzie metodą, która zwiększy udział społeczny w gminie? Na początek sprawy energetyczne! Mieszkańcy z energią podeszli do tematu i wypracowali 12 propozycji działań, które przekazali pani burmistrz. Każdy postulat to głos we wspólnej sprawie.

Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel dowiedział się o naradach obywatelskich od samorządowców z Rejowca Fabrycznego. Zaciekawiła go ta nowa forma współpracy z mieszkańcami oraz realizowany w Rejowcu projekt „Włącz się”. Przyjął zaproszenie na wysłuchanie publiczne podsumowujące pilotaż, a dwa miesiące później sam podpisał deklarację udziału w projekcie. W ten sposób energetyczne narady obywatelskie trafiły do Opola.

25 września 2014 r. zapraszamy na spotkanie „WŁĄCZ SIĘ! Doświadczenia pierwszych w Polsce energetycznych narad obywatelskich”.

Zapraszamy do obejrzenia wybranych rysunków i plakatów przygotowanych w ramach konkursu „Energetycznie zakręceni”.    

5 czerwca br. zakończyła się energetyczna narada obywatelska w Opolu Lubelskim. Na wysłuchanie publiczne podsumowujące projekt przyszło niemal 100 osób.

4 czerwca br. w Poniatowej uczestnicy energetycznej narady obywatelskiej opowiedzieli o swoich pomysłach na działania dotyczące obniżania kosztów energii w gminie. Mieszkańcy zagłosowali na najważniejsze ich zdaniem propozycje. Zwyciężyła edukacja ekologiczna.

Instytut na rzecz Ekorozwoju Fundacja Pole Dialogu i Burmistrz Opola Lubelskiego zapraszają na WYSŁUCHANIE PUBLICZNE, czyli spotkanie mieszkańców Opola Lubelskiego poświęcone ograniczaniu kosztów energii.

27 maja 2014 r. odbyło się wysłuchanie publiczne zamykające cykl spotkań energetycznej narady obywatelskiej w Rykach.

Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja Pole Dialogu i Burmistrz Poniatowej zapraszają na WYSŁUCHANIE PUBLICZNE czyli spotkanie wszystkich mieszkańców Poniatowej poświęcone energii.

Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja Pole Dialogu i Burmistrz Ryk zapraszają na WYSŁUCHANIE PUBLICZNE czyli spotkanie wszystkich mieszkańców Ryk poświęcone energii.

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Energetycznie zakręceni – o tym, jak oszczędnie korzystać z energii i nie zanieczyszczać środowiska”.

8 kwietnia br. mieszkańcy Ryk zebrali się na ostatnim spotkaniu energetycznej narady obywatelskiej. Wspólnie wypracowali 12 rekomendacji społecznych dla swojej gminy.

Mimo wiosennej pogody, 3 kwietnia br. mieszkańcy Opola Lubelskiego licznie przybyli na ostatnie spotkanie energetycznej narady obywatelskiej i pod okiem ekspertów przygotowali zestaw rekomendacji społecznych dotyczących rozwoju energetyki w gminie.

2 kwietnia br. mieszkańcy gminy Poniatowa zebrali się na ostatnim z cyklu spotkań energetycznej narady obywatelskiej. Intensywna praca przyniosła efekt w postaci 13 rekomendacji społecznych.

Decyzją Organizatorów termin przesyłania deklaracji udziału w konkursie plastycznym „Energetycznie Zakręceni” został przesunięty na 11 kwietnia b.r. Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe z gmin Poniatowa, Ryki i Opole Lubelskie do udziału w konkursie!

 W marcu 2014 r. odbyła się kolejna seria spotkań energetycznej narady obywatelskiej w Poniatowej, Opolu Lubelskim i Rykach. Mieszkańcy wspólnie zastanawiali się nad propozycjami działań i rozwiązań, które chcieliby przedstawić władzom samorządowym w swoich gminach.

20 marca 2014 r. rozpoczyna się kolejna edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Energetycznie zakręceni – o tym jak oszczędnie korzystać z energii i nie zanieczyszczać środowiska”.

Mieszkańcy gminy Ryki zgromadzili się na pierwszym spotkaniu energetycznej narady obywatelskiej 18 lutego 2014 r. w Urzędzie miejskim w Rykach. Znaleźli się wśród nich zarówno mieszkańcy miasta Ryki, jak i okolicznych miejscowości.

Energetyczna narada obywatelska „Włącz się” w Opolu Lubelskim rozpoczęła się 13 lutego b.r. Na pierwszym spotkaniu w Opolskim Centrum Kultury zgromadziło się niemal 30 mieszkańców – przedstawicieli różnych osiedli i sołectw, biznesu, edukacji i administracji. Wspólnie zastanawiali się, czego powinna dotyczyć narada w ich gminie.

12 lutego 2013 r. mieszkańcy gminy Poniatowa zebrali się w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej na pierwszym spotkaniu energetycznej narady obywatelskiej „Włącz się”. Celem spotkania było przede wszystkim wypracowanie tematu narady, wokół którego na kolejnych spotkaniach mieszkańcy będą tworzyć społeczne rekomendacje dla władz gminy.

W grudniu 2013 roku w Rykach, Poniatowej i Opolu Lubelskim odbyły się warsztaty pt. „„Narada obywatelska – metoda na dobrą współpracę w lokalnej społeczności”. Ich celem było przygotowanie lokalnych władz i organizacji pozarządowych do organizacji energetycznej narady obywatelskiej w tych trzech gminach.

Rejowiec Fabryczny uzyskał prawa miejskie zaledwie kilkadziesiąt lat temu. To zatem stosunkowo młode miasto. Może dlatego trudno w nim znaleźć elementy typowo miejskie, jak na przykład wyraźne centrum z rynkiem – życie koncentruje się wzdłuż głównej ulicy, wokół której rozsypane są osiedla, parki, sklepy i ogródki działkowe. Samorząd miasta w dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej obrał kurs na rozwój. Unijne dotacje wsparły rejowieckie inwestycje.

Dnia 2 września br. w Urzędzie Miasta w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące współpracy w ramach projektu „Energetyczne narady obywatelskie – Włącz się”.

W dniu 8 sierpnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Rykach odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone projektowi „Energetyczne narady obywatelskie – Włącz się” i nawiązaniu współpracy z miastem Ryki.

7 sierpnia 2013 roku w Poniatowej eksperci Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) i Fundacji Pole Dialogu (FPD) wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Poniatowej poświęconemu projektowi „Energetyczne narady obywatelskie – Włącz się”.

17 czerwca 2013 r. mieszkańcy Rejowca Fabrycznego przekazali Burmistrzowi Miasta 16 rekomendacji społecznych dotyczących niezbędnych działań związanych m.in. z ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza w miasteczku oraz wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii, takich jak np. kolektory słoneczne.

4 czerwca po południu w Zespole Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym odbyło się wyjątkowe wydarzenie: wysłuchanie publiczne w ramach energetycznej narady obywatelskiej „Włącz się”. Głównym punktem programu wydarzenia była prezentacja rekomendacji społecznych dotyczących kwestii energetycznych, a zwłaszcza problemu ograniczenia niskiej emisji. Ten ostatni temat zidentyfikowany został w ramach energetycznej narady obywatelskiej jako najważniejszy dla Rejowca Fabrycznego.

Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja Pole Dialogu i INFORSE-Europe we współpracy z Urzędem Miasta Rejowiec Fabryczny zapraszają na WYSŁUCHANIE PUBLICZNE spotkanie wszystkich mieszkańców Rejowca Fabrycznego poświęcone energii i niskiej emisji, które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2013 r. o godz. 16.30 w Zespole Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym.

Wyniki konkursu dla dzieci i młodzieży z Rejowca Fabrycznego ENERGETYCZNIE ZAKRĘCENI – o tym jak oszczędnie korzystać z energii i nie zanieczyszczać środowiska

W dniach 16 i 17 kwietnia br. odbyły się dwa ostatnie spotkania energetycznej narady obywatelskiej w Rejowcu Fabrycznym. Słoneczna pogoda sprzyjała intensywnej pracy – po ożywionej dyskusji z ekspertami mieszkańcy wypracowali aż 16 propozycji rekomendacji, które przedstawią szerszej publiczności podczas wysłuchania publicznego 4 czerwca br.

8 kwietnia 2013 r. rozpoczął się konkurs pod hasłem „Energetycznie zakręceni – o tym jak oszczędnie korzystać z energii i nie zanieczyszczać środowiska”. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym.

Drugie posiedzenie Energetycznej Narady Obywatelskiej w Rejowcu Fabrycznym odbyło się 19 marca br. Zgodnie z tym, co ustalono na pierwszym spotkaniu, uczestnicy skupili się problemie występowania niskiej emisji w ich miasteczku i na działaniach, które pomogłyby ograniczyć ten problem.

W Danii to mieszkańcy mają władzę nad infrastrukturą energetyczną, zwłaszcza jeśli chodzi o zaopatrzenie w energię elektryczną i ciepło. Czy narady obywatelskie pomogą mieszkańcom w Polsce wspólnie decydować o tym, z jakiej energii korzystają?

12 marca 2013 roku w godzinach popołudniowych odbyło się w Rejowcu Fabrycznym pierwsze z serii czterech spotkań energetycznej narady obywatelskiej. Uczestniczyło w nim 22 mieszkańców reprezentujących różne zawody, grupy wiekowe, ale też zamieszkujących różne osiedla. Mieszkańcy ci zgłosili chęć udziału w naradzie w trakcie prowadzonego w ostatnich tygodniach naboru i będą uczestniczyć w kolejnych spotkaniach narady.

W dniach 12-13 lutego 2013 roku w ramach projektu „Włącz się” odbyły się w Rejowcu Fabrycznym warsztaty dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli władz lokalnych, w których wzięło udział 17 osób. Przyjazna atmosfera spotkania i ciekawy temat sprzyjały wymianie poglądów, integracji oraz poszerzeniu wiedzy.

Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja Pole Dialogu i Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny serdecznie zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w Rejowcu Fabrycznym na praktyczne warsztaty poświęcone naradzie obywatelskiej.

6 listopada 2012 roku w Miejskim Domu Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym odbyło się spotkanie informacyjne, które zainicjowało realizację projektu „Energetyczne narady obywatelskie – Włącz się” w tym mieście. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, reprezentanci organizacji pozarządowych, jak również przedstawiciele zespołu realizującego projekt z Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Fundacji Pole Dialogu. Każdy z obecnych otrzymał ulotkę informacyjną o energetycznej naradzie obywatelskiej i dowiedział się w jaki sposób będzie można wziąć w niej udział.

Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Prezes Fundacji Pole Dialogu serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe i mieszkańców Rejowca Fabrycznego na spotkanie informacyjne nt. ENERGETYCZNYCH NARAD OBYWATELSKICH „WŁĄCZ SIĘ”, które odbędzie się 6 listopada 2012 roku w godz. 13.00-17.00 w  w Rejowcu Fabrycznym.

Rozwój cywilizacyjny spowodował, że nasze życie nie byłoby możliwe bez energii.

Opłaty za energię rosną. Czy wiemy za co płacimy? Skąd bierze się energia w naszym domu? Przekonajmy się, że możemy mieć na to wpływ. Wspólnie decydujmy o najważniejszych sprawach. Rusza inicjatywa WŁĄCZ SIĘ, a wraz z nią lokalne narady obywatelskie.

Energetyczne narady obywatelskie organizowane są w ramach projektu pt. „Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych,” realizowanego w latach 2012-2014 przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundację Pole Dialogu oraz INFORSE-Europe z Danii.
Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

logologologologologologo