Osoba odpowiedzialna za kontakt z mediami:

Agata Golec

Instytut na rzecz Ekorozwoju
e-mail: a.golec@wlacz-sie.pl
tel. 22 851 04 03

 

Materiały publikowane na niniejszej stronie internetowej można rozpowszechniać pod warunkiem uznania autorstwa Instytutu na rzecz Ekorozwoju w ramach projektu Włącz się – udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych.

Pobierz informację prasową