25 września 2014 r. zapraszamy na spotkanie „WŁĄCZ SIĘ! Doświadczenia pierwszych w Polsce energetycznych narad obywatelskich”.

Celem konferencji jest podsumowanie doświadczeń projektu pt. „Udział społeczny w tworzeniu lokalnych strategii i planów energetycznych”, realizowanego w latach 2012–2014 przez Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundację Pole Dialogu i INFORSE-Europe z Danii.

Konferencja odbędzie się 25 września 2014 r. o godz. 9.00 w Centrum targowo–wystawienniczym Targi Lublin, ul. Dworcowa 11, Lublin.

Do udziału w konferencji zachęcamy wszystkie osoby podejmujące w swej działalności zawodowej i prywatnej tematy udziału społecznego oraz planowania energetycznego.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie – (22) 851 04 03, faksem – (22) 851 04 00 lub drogą mailową – kontakt@wlacz-sie.pl.

Do pobrania:

Zaproszenie

Program konferencji