5 czerwca br. zakończyła się energetyczna narada obywatelska w Opolu Lubelskim. Na wysłuchanie publiczne podsumowujące projekt przyszło niemal 100 osób.

Mieszkańcy gminy Opole Lubelskie zgromadzili się na sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury. Obecni byli m.in. sołtysi okolicznych miejscowości, przedstawiciele urzędu miejskiego i lokalnych organizacji, nauczyciele i rodzice z dziećmi.

 

Spotkanie otworzył Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel, dziękując uczestnikom energetycznej narady obywatelskiej za wytężoną pracę w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Ekspert ds. energetyki, Wojciech Stępniewski przypomniał, dlaczego temat obniżania kosztów energii i rozwoju OZE w gminie jest ważny dla wszystkich jej mieszkańców. Podczas pokazu zdjęć omawianego przez Franciszka Jackla, koordynatora projektu „Włącz się” wszyscy mogli zobaczyć, jak wyglądały spotkania narady.

Podczas energetycznej narady obywatelskiej w Opolu Lubelskim wypracowano aż 15 rekomendacji społecznych – czyli pomysłów na działania z zakresu energetyki, które zdaniem mieszkańców powinny zostać podjęte w gminie. Na wysłuchaniu publicznym zaprezentowali je członkowie narady: Marek Plis, Piotr Piróg, Milena Szczęsna, Grażyna Wesołowska, Barbara Strawa, Zenon Duda i Andrzej Bartoś.

opole_prezentacja3 opole_prezentacja2 opole_prezentacja4

 

 

                                                                                 

 Następnie, uczestnicy wysłuchania publicznego głosowali na propozycje, które według nich powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności. Głosowanie przyniosło następujące rezultaty:

ENERGETYKA SŁONECZNA – 34 głosy

PROGRAM ROZWOJU TECHNOLOGII ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) – 25 głosów

MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO – 14 głosów

EDUKACJA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – 13 głosów

BIOGAZ I BIOPALIWA – 11 głosów

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW – 10 głosów

ENERGETYKA WODNA – 9 głosów

UWZGLĘDNIENIE OZE W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO – 9 głosów

NABYWANIE ENERGII W RAMACH GRUP ZAKUPOWYCH – 8 głosów

NOWE ŹRÓDŁA CIEPŁA – 6 głosów

ENERGOOSZCZĘDNE ROZWIĄZANIA – 5 głosów

ZACHĘTY FINANSOWE DLA INWESTORÓW – 5 głosów

MONITORING UTRATY ENERGII CIEPLNEJ – 5 głosów

PARTNERSKIE PROJEKTY DOT. OZE – 5 głosów

TERMOMODERNIZACJA SIECI CIEPŁOWNICZEJ – 0 głosów

Burmistrz Opola Lubelskiego, Dariusz Wróbel, nie krył zadowolenia z wyników głosowania i podkreślił, że chętnie przyczyni się do realizacji przedstawionych propozycji, gdyż wpisują się one doskonale w bieżące i planowane działania gminy w zakresie energetyki.

Duża atrakcją wydarzenia był spektakl „Kopciuszek naszych czasów” przygotowany przez lokalną grupę teatralną „Pokolenie”. Pełna humoru sztuka wzbudziła entuzjazm widowni, a zasłużonym brawom nie było końca.

Oklaski towarzyszyły także ceremonii wręczenia nagród laureatom i laureatkom konkursu plastycznego „Energetycznie Zakręceni”. Zwycięskie prace można oglądać na wystawie w Opolskim Centrum Kultury.

Ich autorom jeszcze raz serdecznie gratulujemy!