Energetyczna narada obywatelska „Włącz się” w Opolu Lubelskim rozpoczęła się 13 lutego b.r. Na pierwszym spotkaniu w Opolskim Centrum Kultury zgromadziło się niemal 30 mieszkańców – przedstawicieli różnych osiedli i sołectw, biznesu, edukacji i administracji. Wspólnie zastanawiali się, czego powinna dotyczyć narada w ich gminie.

Spotkanie osobiście otworzył burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel. Wyraził on przekonanie, że tak liczna i zróżnicowana grupa uczestników narady wypracuje propozycje, które będą niezwykle istotne dla przyszłej polityki energetycznej gminy i życzył mieszkańcom owocnych obrad.

Franciszek Jackl z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, koordynator projektu „Włącz się” przedstawił uczestnikom jego główne założenia i cele, a całe spotkanie moderował Borys Martela z Fundacji Pole Dialogu – partnera projektu.

W ramach wprowadzenia do dyskusji o energii, Wojciech Stępniewski, ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju, przybliżył mieszkańcom najważniejsze kwestie związane z polityką energetyczno-klimatyczną w Polsce i w Europie. Następnie omówił wnioski z rozpoznania sytuacji energetycznej gminy Opole Lubelskie.

Po przerwie uczestnicy w podgrupach zastanawiali się, jakich kwestii przede wszystkim powinna dotyczyć narada obywatelska. Efektem tej burzy mózgów był szereg zagadnień i pytań, z których – drogą głosowania – mieszkańcy wybrali te, które ich zdaniem są najważniejsze.

Największe poparcie uzyskały punkty: „obniżanie kosztów energii”, „rozwój wykorzystania OZE” i „edukacja”. W związku z tym ustalono, że tematem energetycznej narady obywatelskiej w Opolu Lubelskim będzie:

Jak obniżać koszty energii poprzez rozwój OZE i edukację energetyczną.

Na kolejnych spotkaniach uczestnicy narady będą pracować nad społecznymi rekomendacjami dla Opola Lubelskiego dotyczącymi wybranego przez nich tematu. Gotowe propozycje działań przekażą władzom gminy.

Najbliższe spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w Opolu Lubelskim odbędzie się już 6 marca br.

 

Więcej zdjęć ze spotkania można obejrzeć w naszej galerii na Facebooku.