Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Prezes Fundacji Pole Dialogu serdecznie zapraszają organizacje pozarządowe i mieszkańców Rejowca Fabrycznego na spotkanie informacyjne nt. ENERGETYCZNYCH NARAD OBYWATELSKICH „WŁĄCZ SIĘ”, które odbędzie się 6 listopada 2012 roku w godz. 13.00-17.00 w  w Rejowcu Fabrycznym.

Opłaty za energię rosną. Czy wiemy za co płacimy? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że możemy mieć na to wpływ? Czy umiemy wspólnie decydować o najważniejszych sprawach?

Między innymi te kwestie będą pretekstem do serii spotkań mieszkańców Rejowca Fabrycznego z ekspertami ds. partycypacji społecznej i energetyki z Fundacji Pole Dialogu i Instytutu na rzecz Ekorozwoju w okresie styczeń-czerwiec 2013 roku. Wspólnie wypróbujemy naradę obywatelską, nowoczesną metodę włączania obywateli w życie swoich społeczności, stosowaną w Danii i innych krajach zachodniej Europy. Rejowiec Fabryczny będzie pierwszą gminą w Polsce, w której odbędzie się narada obywatelska!

Kwestie energetyczne, wokół których skupimy się wdrażając naradę obywatelską, są tylko przykładem wspólnego decydowania o przyszłości miasta czy gminy. Metoda narady obywatelskiej może być z sukcesem stosowana w innych ważnych dla społeczności tematach takich jak zdrowie, infrastruktura drogowa czy oświata. Dlatego bardzo zależy nam na Państwa obecności na spotkaniu informacyjnym. Wspólnie możemy odpowiednio dopasować naradę obywatelską do potrzeb Rejowca Fabrycznego.