7 sierpnia 2013 roku w Poniatowej eksperci Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) i Fundacji Pole Dialogu (FPD) wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Miejskiego w Poniatowej poświęconemu projektowi „Energetyczne narady obywatelskie – Włącz się”.

Prezentacja założeń projektu „Włącz się” dla burmistrz i urzędników miasta Poniatowa

W spotkaniu udział wzięła Burmistrz Miasta Poniatowa, pani Lilla Stefanek, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciel lokalnej organizacji pozarządowej. Pracownicy InE i FPD przedstawili doświadczenia z pilotażu w Rejowcu Fabrycznym, a pani burmistrz zadeklarowała chęć udziału miasta w dalszej części działań zaplanowanych w tym innowacyjnym projekcie.

Przypomnijmy, że „Energetyczne narady obywatelskie – włącz się” to projekt finansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, a jego celem jest zaktywizowanie mieszkańców czterech gmin woj. lubelskiego wokół kwestii energetycznych.