Dnia 2 września br. w Urzędzie Miasta w Opolu Lubelskim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące współpracy w ramach projektu „Energetyczne narady obywatelskie – Włącz się”.

W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Opola Lubelskiego pan Dariusz Wróbel , przedstawiciele Urzędu Miasta: pani Gabriela Teresińska-Pruchniak, pani Izabela Zarzycka, pani Marcelina Dziechciarz i pan Andrzej Giza oraz Prezes Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Twórczej SWAT, pani Barbara Piłat.

Po przedstawieniu głównych założeń projektu uczestnicy poznali doświadczenia z pilotażu przeprowadzonego w Rejowcu Fabrycznym i rozmawiali o możliwościach wpisania projektu w działania prowadzone w Opolu Lubelskim i o płynących z niego korzyściach dla mieszkańców gminy.

Prezentacja projektu „Włącz się” w Opolu Lubelskim

Burmistrz Opola Lubelskiego pan Dariusz Wróbel zadeklarował chęć udziału w projekcie, a przedstawiciele Urzędu i organizacji pozarządowej wykazali duże zainteresowanie planowanymi działaniami. Liczymy na ciekawą i owocną współpracę!