Mieszkańcy gminy Ryki zgromadzili się na pierwszym spotkaniu energetycznej narady obywatelskiej 18 lutego 2014 r. w Urzędzie miejskim w Rykach. Znaleźli się wśród nich zarówno mieszkańcy miasta Ryki, jak i okolicznych miejscowości.

Spotkanie otworzył Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju i ekspert ds. energetyki. Agata Urbanik z Fundacji Pole Dialogu przedstawiła uczestnikom cel narady obywatelskiej i możliwość wykorzystania tej metody w przyszłości, a Agata Golec z Instytutu na rzecz Ekorozwoju krótko omówiła harmonogram spotkań i wydarzenia towarzyszące naradzie, czyli konkurs plastyczny dla dzieci i wizytę studyjną w Danii.

Następnie mieszkańcy wysłuchali prezentacji Andrzeja Kassenberga na temat lokalnych aspektów energetyki i wspólnie przedyskutowali sytuację w Rykach.

Po przerwie w czterech podgrupach uczestnicy zastanawiali się o jakich sprawach związanych z energią w gminie Ryki chcieliby rozmawiać podczas narady obywatelskiej i jakich informacji potrzebują.

Liczne pomysły zostały przedstawione i omówione na forum, a następnie połączone w 6 głównych zagadnień, z których mieszkańcy – drogą głosowania – wybrali te, które uznali za najważniejsze dla przyszłości swojej gminy.

Największe poparcie uzyskał temat EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA i w związku z tym to on będzie tematem przewodnim energetycznej narady obywatelskiej w Rykach.

Na kolejnych spotkaniach mieszkańcy będą pracowali nad społecznymi rekomendacjami z zakresu efektywności energetycznej, które zostaną przekazane władzom gminy. Burmistrz zapowiedział już, że propozycje mieszkańców będą brane pod uwagę podczas tworzenia założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię.

Najbliższe spotkanie energetycznej narady obywatelskiej w Rykach już 11 marca!

 

Więcej zdjęć ze spotkania można obejrzeć w naszej galerii na Facebooku.