20 marca 2014 r. rozpoczyna się kolejna edycja konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt. „Energetycznie zakręceni – o tym jak oszczędnie korzystać z energii i nie zanieczyszczać środowiska”.

Konkurs jest częścią projektu „Włącz się” realizowanego przez Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Urzędami Miejskimi w Rykach, Poniatowej i Opolu Lubelskim. Jego celem jest przybliżenie kwestii energetycznych najmłodszym mieszkańcom gminy, a także ich nauczycielom i rodzicom.

Grupą docelową są uczniowie i uczennice wszystkich szkół podstawowych z terenu gmin uczestniczących w projekcie „Włącz się”: Ryki, Poniatowa i Opole Lubelskie. W zależności od grupy wiekowej wykonają oni jeden z dwóch rodzajów prac plastycznych: rysunek lub komiks.

W każdej gminie wykonane przez uczniów prace zostaną ocenione i nagrodzone przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową, a następnie zorganizowana zostanie wystawa najlepszych prac. Uroczyste rozdanie nagród w odbędzie się przy okazji wysłuchania publicznego wieńczącego narady obywatelskie (terminy tych wydarzeń zostaną ogłoszone po ustaleniach z uczestnikami narad obywatelskich w każdej gminie).

Konkurs trwa od 20 marca do 20 maja 2014 r. Szkoły zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie deklaracji na adres konkurs@wlacz-sie.pl do 31 marca 2014 r. Do szkół uczestniczących w konkursie zostaną przesłane materiały dydaktyczne, które pomogą nauczycielom w przeprowadzeniu zajęć przygotowawczych. Szczegółowe zasady udziału w konkursie można znaleźć w Regulaminach (do pobrania poniżej).

Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Regulamin Konkursu – Ryki

Regulamin Konkursu – Poniatowa

Regulamin Konkursu – Opole Lubelskie