17 czerwca 2013 r. mieszkańcy Rejowca Fabrycznego przekazali Burmistrzowi Miasta 16 rekomendacji społecznych dotyczących niezbędnych działań związanych m.in. z ograniczaniem zanieczyszczenia powietrza w miasteczku oraz wprowadzaniem odnawialnych źródeł energii, takich jak np. kolektory słoneczne.

Spotkanie odbyło się w znanej już wszystkim uczestnikom narady obywatelskiej sali w Miejskim Ośrodku Kultury „Dworek”. Oprócz mieszkańców i przedstawicieli Urzędu Miasta, w tym samego Burmistrza, pana Stanisława Bodysa, udział wzięli w nim także przedstawiciele lokalnych mediów. Atmosfera była podniosła, ponieważ przekazanie rekomendacji władzom to ważny moment dla ich autorów. Wszyscy czuli się jednak swobodnie – przez kilka miesięcy wspólnej pracy mieszkańcy i urzędnicy zdążyli się lepiej poznać i wiedzieli, jak ze sobą rozmawiać.

Spotkanie otworzył Burmistrz, dziękując uczestnikom narady obywatelskiej za czas poświęcony na przygotowanie rekomendacji i za to, że inspirują do działania wszystkich mieszkańców miasteczka. Agnieszka Tomaszewska, koordynatorka projektu „Włącz się” wyraziła nadzieję, że sukces pilotażu w Rejowcu Fabrycznym zachęci do udziału w projekcie kolejne gminy i przypomniała, że najbardziej aktywni uczestnicy narad obywatelskich wiosną przyszłego roku wyjadą na wizytę studyjną do Danii.

Następnie przyszła pora na najważniejszy punkt programu. Dwoje członków narady obywatelskiej – pani Krystyna Lepianka i pan Sylwester Orzeł krótko przypomnieli, czego dotyczą wypracowane przez mieszkańców rekomendacje i uroczyście przekazali je na ręce Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny, pana Stanisława Bodysa.

Burmistrz podkreślił, że propozycje mieszkańców doskonale wpisują się w działania Urzędu Miasta i część z nich będzie mogła być zrealizowana już wkrótce. Podczas wysłuchania publicznego najwięcej głosów zdobyła rekomendacja „Instalacja kolektorów słonecznych”, a lada moment okaże się czy Rejowiec Fabryczny zdobędzie środki na taką inwestycję z funduszy RPO (Regionalnego Programu Operacyjnego). Równocześnie trwają już prace nad stworzeniem biuletynu informacyjnego dla mieszkańców, który zarówno uczestnicy narady jak i urzędnicy uznali za szczególnie potrzebny.

Co dalej będzie się działo w Rejowcu? Burmistrz proponuje, aby wypracowane rekomendacje społeczne skonsultować ze wszystkimi mieszkańcami drogą ankiety i wykorzystać je przy aktualizacji gminnego planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

Równocześnie, Urząd Miasta planuje zastosować wypróbowaną przy okazji realizacji projektu „Włącz się” metodę narady obywatelskiej do dyskusji o innych kwestiach istotnych dla mieszkańców, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa w miasteczku, wybór oświetlenia miejskiego oraz sposób zagospodarowania starej kotłowni.

 

Więcej zdjęć ze spotkania można obejrzeć w naszej galerii na Facebooku.