6 listopada 2012 roku w Miejskim Domu Kultury „Dworek” w Rejowcu Fabrycznym odbyło się spotkanie informacyjne, które zainicjowało realizację projektu „Energetyczne narady obywatelskie – Włącz się” w tym mieście. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lokalnych władz, reprezentanci organizacji pozarządowych, jak również przedstawiciele zespołu realizującego projekt z Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Fundacji Pole Dialogu. Każdy z obecnych otrzymał ulotkę informacyjną o energetycznej naradzie obywatelskiej i dowiedział się w jaki sposób będzie można wziąć w niej udział.

Koordynator projektu, Agnieszka Tomaszewska z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, przybliżyła uczestnikom założenia projektu oraz plan współpracy z mieszkańcami w okresie styczeń-maj 2013 roku. Wśród zaplanowanych na kolejne miesiące działań znajdują się m.in. warsztaty dla lokalnych organizacji (styczeń 2013), cztery spotkania panelu obywatelskiego (styczeń-kwiecień 2013) oraz wysłuchanie publiczne otwarte dla wszystkich mieszkańców (maj 2013). Równolegle przeprowadzony zostanie konkurs dla gimnazjalistów na plakat na temat oszczędzania energii. – Projekt przyniesie wiele korzyści mieszkańcom, w tym m.in. umiejętności z zakresu negocjacji, moderacji dyskusji, czy prezentacji. Każdy z uczestników zyska także praktyczną wiedzę na temat energii, sposobów jej oszczędzania, produkcji, dystrybucji i planowania energetycznego gminy. Najaktywniejsi będą mogli wziąć udział w wizycie studyjnej do Danii – powiedziała Agnieszka Tomaszewska.

Spotkanie w Rejowcu Fabrycznym Agnieszka Tomaszewska

Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju, a także ekspert ds. energetycznych w projekcie „Włącz się” opowiedział o wyzwaniach związanych z energetyką, o korzyściach wynikających z budowy rynku prosumenta, w tym lokalnych miejscach pracy i poprawie jakości powietrza. Wyjaśnił też pojęcie energetyki obywatelskiej oraz w jakiś sposób zachowanie każdego z nas może sprzyjać poszanowaniu energii.

Spotkanie w Rejowcu Fabrycznym Andrzej Kassenberg

Prezentacja Agaty Urbanik, wiceprezeski Fundacji Pole Dialogu i ekspertki ds. partycypacji w projekcie „Włącz się”, przybliżyła uczestnikom spotkania przykłady narady obywatelskiej z zagranicy oraz wcześniejsze doświadczenia z partycypacją w Polsce. – Atrakcyjną stroną projektu „Włącz się” jest to, że uczestnicy panelu otrzymywać będą praktyczne upominki, które pomogą oszczędzać energię elektryczną czy wodę w ich gospodarstwie domowym – powiedziała Agata Urbanik. – W ten sposób będziemy chcieli docenić ich aktywność i podziękować za czas poświęcony na udział w naradzie obywatelskiej – dodała. Zapowiedziała przy okazji, że kolejne spotkania z mieszkańcami Rejowca będą organizowane w mniej formalny sposób i zostanie na nich przewidzianych sporo interaktywnej i przyjemniej pracy w grupach. – Co ważne – dodała Agata Urbanik – projekt „Włącz się” nastawiony jest na osoby nie związane z energetyką, aby wszyscy mieli taki sam start. Dzięki temu każdy będzie mógł rozwinąć swoje umiejętności.

Spotkanie w Rejowcu Fabrycznym Agata Urbanik

W imieniu lokalnych władz głos zabrał burmistrz, Stanisław Bodys, który podziękował za to że miasto Rejowiec Fabryczny wybrane zostało na pierwszą gminę w Polsce, w której przeprowadzona zostanie narada obywatelska. Opowiedział o doświadczeniach Rejowca w zakresie konsultacji społecznych i tematach ważnych dla mieszkańców takich jak m.in. redukcja niskiej emisji, oświetlenie uliczne, lokalizacja biogazowni, instalacja paneli słonecznych oraz fotowoltaicznych etc. – Bardzo się cieszę, że Rejowiec będzie miał możliwość wypróbować tą innowacyjną metodę partycypacji, jaką jest narada obywatelska. W szczególności liczę na to, że uda nam się włączyć w naradę obywatelską młodzież – powiedział burmistrz.

Spotkanie w Rejowcu Fabrycznym 1

W drugiej części spotkania informacyjnego prowadzący projekt „Włącz się” wspólnie z przedstawicielami lokalnych grup działania, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot lokalnych, zespołu szkół samorządowych, urzędu miasta, lokalnej ciepłowni i miejskiego ośrodka pomocy społecznej zastanawiali się nad praktycznymi aspektami współpracy i sposobami zachęcenia innych mieszkańców do aktywnego udziału w energetycznej naradzie obywatelskiej.

Przypomnijmy, że w ramach projektu „Włącz się”, współfinansowanego jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, dyskutowane będą kwestie energetyczne. Metoda narady obywatelskiej może być jednak z powadzeniem stosowana w innych ważnych dla mieszkańców tematach, takich jak edukacja, infrastruktura czy opieka zdrowotna. Dlatego istotne jest, aby jak najwięcej osób o niej usłyszało, wzięło udział w naradzie organizowanej w projekcie „Włącz się” i korzystało z nabytych umiejętności w kolejnych latach.

Prezentacje ze spotkania dostępne są w dziale do pobrania.