W dniach 12-13 lutego 2013 roku w ramach projektu „Włącz się” odbyły się w Rejowcu Fabrycznym warsztaty dla organizacji pozarządowych i przedstawicieli władz lokalnych, w których wzięło udział 17 osób. Przyjazna atmosfera spotkania i ciekawy temat sprzyjały wymianie poglądów, integracji oraz poszerzeniu wiedzy.

Pierwszego dnia, pod kierunkiem Marty Olejnik z Fundacji Pole Dialogu, uczestnicy wspólnie zastanawiali się jak skutecznie aktywizować mieszkańców. Omawiane były przy tym różne techniki współpracy z mieszkańcami, począwszy od tych najbardziej formalnych i oczywistych, a skończywszy na metodach niestandardowych, które sprawdzają się zwłaszcza w przypadku tematów trudnych. „W dialogu z mieszkańcami bardzo ważne są wartości takie jak uczciwość, szczerość intencji, wiarygodność, cierpliwość i zaangażowanie” – podkreślała Marta Olejnik. W drugiej części spotkania tematem przewodnim dyskusji była energetyka w życiu lokalnej społeczności. Pod opieką Andrzeja Kassenberga z Instytutu na rzecz Ekorozwoju uczestnicy zastanawiali się jakie konsekwencje pociąga za sobą brak energii, ile za energię płacimy, ale także czy i jak kwestie energetyczne powiązane są z naszym zdrowiem oraz miejscami pracy. Wiele osób zgłosiło potrzebę edukacji, zwłaszcza w zakresie oszczędzania energii i efektywności energetycznej, o których mają nadzieję rozmawiać w dalszej fazie projektu „Włącz się”.

Drugi dzień warsztatów upłynął pod znakiem pracy w grupach poświęconej przygotowaniu do realizacji narady obywatelskiej, czyli serii czterech spotkań mieszkańców Rejowca Fabrycznego w ramach których, mamy nadzieję, uda się wypracować społeczne rekomendacje na potrzeby lokalnej strategii energetycznej i wizji rozwoju miasta. Tego dnia warsztatów uczestnicy zastanawiali się nad tym, kto mieszka w Rejowcu i czy wszystkie typy osób reprezentowane były na warsztatach. Przy udziale głosu każdego z obecnych zidentyfikowano grupy, który były niedoreprezentowane i o których udział warto zawalczyć w kolejnych tygodniach. Wśród tych grup znalazły się m.in.: młodzież, osoby bezrobotne, emeryci, osoby korzystające z opieki społecznej, przedsiębiorcy i przedstawiciele wszystkich wspólnot mieszkaniowych. Zachęcać do udziału w naradzie obywatelskiej będą ich dwie osoby, wybrane na zasadzie jednogłośnej podczas warsztatów: pani Anna Łopaciuk z Miejskiego Ośrodka Kultury „Dworek” oraz pan Sylwester Orzeł ze Stowarzyszenia Ekologicznego Ogrody Działkowe. Wszystkich zainteresowanych udziałem w nardzie obywatelskiej w Rejowcu Fabrycznym zachęcamy do kontaktu z nimi.

Przy okazji pobytu w Rejowcu przedstawiciele Instytutu na rzecz Ekorozwoju i Fundacji Pole Dialogu odbyli serię spotkań nt. projektu m.in. z burmistrzem miasta Rejowiec Fabryczny oraz dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych, gdzie realizowany będzie konkurs plastyczny dla młodzieży.

Galeria zdjęć z warsztatów dostępna jest na stronie projektu „Włącz się” na facebooku.