12 lutego 2013 r. mieszkańcy gminy Poniatowa zebrali się w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej na pierwszym spotkaniu energetycznej narady obywatelskiej „Włącz się”. Celem spotkania było przede wszystkim wypracowanie tematu narady, wokół którego na kolejnych spotkaniach mieszkańcy będą tworzyć społeczne rekomendacje dla władz gminy.

Spotkanie otworzył Franciszek Jackl z Instytutu na rzecz Ekorozwoju, koordynator projektu „Włącz się”. Moderatorem spotkania był Borys Martela z Fundacji Pole Dialogu, która jest partnerem w projekcie.

W ramach wprowadzenia do dyskusji, Wojciech Stępniewski, ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju przedstawił zarys polskiej i europejskiej polityki energetycznej, a następnie wraz z uczestnikami spotkania omówił najważniejsze kwestie energetyczne w gminie Poniatowa.

Mieszkańcy szczególną uwagę zwracali na wysokie ceny energii cieplnej wynikające z tego, że ciepło dostarcza tylko jeden producent, lokalny monopolista. Ponadto, jak zauważył Wojciech Stępniewski, ciepłociąg w Poniatowej jest przewymiarowany, co zwiększa straty energii i podnosi jej koszt. Dużo uwagi w trakcie dyskusji poświęcono też możliwościom produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz niezbędnym uwarunkowaniom prawnym i finansowym.

W kolejnej części spotkania mieszkańcy, podzieleni na grupy, zastanawiali się, czego dokładnie powinna dotyczyć narada obywatelska w Poniatowej. Podczas burzy mózgów spisano wiele tematów i pytań z nimi związanych, które przedstawiciele poszczególnych grup zaprezentowali pozostałym uczestnikom spotkania.

Aby wybrać temat narady, uczestnicy głosowali na najważniejsze ich zdaniem zagadnienia. Najwięcej głosów uzyskały propozycje: „Obniżenie kosztów energii cieplnej” , „Obniżenie kosztów energii elektrycznej” oraz „Rozwój energetyki odnawialnej i alternatywnej”.

W efekcie postanowiono, że tematem narady obywatelskiej w Poniatowej będzie:

Obniżanie kosztów energii poprzez rozwój energetyki odnawialnej i alternatywnej.

Na kolejnym spotkaniu, już 5 marca br., mieszkańcy rozpoczną wspólną pracę nad społecznymi rekomendacjami dla władz w wybranym przez siebie temacie.

Wśród niemal 30 uczestników energetycznej narady obywatelskiej w Poniatowej znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnych organizacji i stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, rad osiedli i sołectw, a także rolnicy, przedsiębiorcy, nauczyciele i uczniowie.

 

Więcej zdjęć ze spotkania można obejrzeć w naszej galerii na Facebooku.