2 kwietnia br. mieszkańcy gminy Poniatowa zebrali się na ostatnim z cyklu spotkań energetycznej narady obywatelskiej. Intensywna praca przyniosła efekt w postaci 13 rekomendacji społecznych.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej relacji z wyjazdu studyjnego do Danii, w którym udział wzięło 4 przedstawicieli gminy. Uczestnicy wizyty podzielili się wrażeniami i wnioskami, z których wiele na pewno znajdzie odbicie w społecznych rekomendacjach przygotowanych przez mieszkańców.

Podczas spotkania w marcu uczestnikom nasunęło się wiele pytań dotyczących możliwości realizacji pewnych rozwiązań. Pytania przekazano ekspertom, z których jeden, Piotr Kukla z FEWE przyjechał do Poniatowej, żeby osobiście porozmawiać z uczestnikami narady. Podczas spotkania mieszkańcy mogli także zapoznać się z odpowiedziami przygotowanymi przez drugiego eksperta – Grzegorza Kubalskiego, prawnika ze Związku Powiatów Polskich.

W swojej prezentacji Piotr Kukla wyjaśnił, czym jest Program Gospodarki Niskoemisyjnej i jak może on pomóc w stworzeniu jak najlepszej strategii poprawy efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w gminie.

Omówiono możliwe formy wsparcia finansowego dla inwestycji z zakresu OZE i efektywności energetycznej. Dużo uwagi poświęcono również niefinansowym formom wsparcia, takim jak szeroko pojęta edukacja i doradztwo z zakresu nowych technologii.

W drugiej części spotkania uczestnicy przystąpili do pracy nad rekomendacjami. W dwóch podgrupach uzupełniali wypracowane na poprzednim spotkaniu propozycje, w oparciu o informacje uzyskane od ekspertów wnioski z wizyty studyjnej. Ostatecznie wypracowano 13 szczegółowych rekomendacji, obejmujących różne, najważniejsze zdaniem uczestników zagadnienia.

Rekomendacje zostaną przedstawione szerszej publiczności podczas wysłuchania publicznego – spotkania otwartego dla wszystkich mieszkańców gminy, pracowników urzędów i instytucji publicznych, przedsiębiorców i działaczy społecznych.

Podczas wysłuchania publicznego będzie można zgłaszać uwagi i komentarze do rekomendacji, a także zadać pytanie ekspertom. Po uwzględnieniu wszystkich głosów, ostateczna wersja rekomendacji zostanie przekazana na ręce Burmistrza.

Wysłuchanie publiczne odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Podczas tego wydarzenia odbędzie się także uroczyste wręczanie nagród laureatom konkursu plastycznego „Energetycznie Zakręceni”. O dacie i miejscu wysłuchania publicznego będziemy informować na bieżąco.

 

Więcej zdjęć ze spotkania można znaleźć w galerii na Facebooku.

DO POBRANIA prezentacja Piotra Kukli o Programie Gospodarki Niskoemisyjnej