W dniach 16 i 17 kwietnia br. odbyły się dwa ostatnie spotkania energetycznej narady obywatelskiej w Rejowcu Fabrycznym. Słoneczna pogoda sprzyjała intensywnej pracy – po ożywionej dyskusji z ekspertami mieszkańcy wypracowali aż 16 propozycji rekomendacji, które przedstawią szerszej publiczności podczas wysłuchania publicznego 4 czerwca br.

Podczas poprzedniego spotkania mieszkańcy rozmawiali o sprawie, którą uznali za najważniejszą dla swojego miasteczka, czyli o niskiej emisji. Problem ten można odczuć zwłaszcza zimą, kiedy nad Rejowcem Fabrycznym zalega chmura burego dymu o nieprzyjemnym zapachu. W efekcie wypracowano liczne propozycje działań oraz związane z nimi pytania do specjalistów w dziedzinie prawa i ochrony powietrza.

16 kwietnia w spotkaniu narady wziął udział Piotr Kukla, ekspert Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) specjalizujący się m.in. w tworzeniu Programów Ograniczania Niskiej Emisji dla gmin. Pan Kukla odpowiadał na pytania zadawane przez mieszkańców i wyjaśniał, które z zaproponowanych przez nich rozwiązań mają szansę realizacji i jakie warunki trzeba spełnić aby osiągnąć sukces. Mieszkańcy zapoznali się również z komentarzami prawnika Grzegorza Kubalskiego oraz poznali stanowisko Urzędu Miasta w poszczególnych kwestiach.

Piotr Kukla z FEWE odpowiada na pytania mieszkańców.

Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość zadania pytań specjalistom przy tzw. stolikach eksperckich. Była to okazja do bezpośredniej rozmowy i wyjaśnienia wątpliwości w różnych sprawach związanych z problemem niskiej emisji, możliwościami wsparcia ze strony gminy czy też sposobami na zachęcenie do działania jak największej liczby mieszkańców miasteczka. Na koniec, każda z trzech grup zaprezentowała najciekawsze informacje i wnioski pozostałym uczestnikom narady.

Mieszkańcy spisują wypracowane rekomendacje.

17 kwietnia uczestnicy narady skupili się na pracy nad propozycjami jak wspólnymi siłami rozwiązać problem niskiej emisji w Rejowcu. W trzech grupach wpisywali wypracowane w ciągu poprzednich spotkań rekomendacje do specjalnych arkuszy. W sumie powstało 16 rekomendacji, które następnie przedyskutowano na forum i zidentyfikowano obszary wspólne dla poszczególnych działań. W przyszłości ułatwi to wprowadzenie ich w życie.

Uczestnicy narady podsumowują zebrane propozycje.

Wypracowane rekomendacje zostaną przedstawione mieszkańcom Rejowca Fabrycznego i przedstawicielom lokalnych władz podczas wysłuchania publicznego, które zaplanowane jest na 4 czerwca br. W spotkaniu wezmą udział także eksperci, którzy odpowiedzą na wszelkie wątpliwości dotyczące wdrażania prezentowanych propozycji. Uwagi obecnych na wysłuchaniu mieszkańców pomogą w ulepszeniu rekomendacji przed złożeniem ich na ręce Urzędu Miasta. Mieszkańcy zdecydują też, które rekomendacje są ich zdaniem najważniejsze i wymagają jak najszybszej realizacji.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć na Facebooku!