Mimo wiosennej pogody, 3 kwietnia br. mieszkańcy Opola Lubelskiego licznie przybyli na ostatnie spotkanie energetycznej narady obywatelskiej i pod okiem ekspertów przygotowali zestaw rekomendacji społecznych dotyczących rozwoju energetyki w gminie.

Na początek, dużo inspiracji dostarczyły relacje z wizyty studyjnej w Danii, w której uczestniczyli także 4 przedstawiciele gminy Opole Lubelskie. Pytaniom nie było końca, jednak trzeba było wrócić do polskiej rzeczywistości i lokalnych problemów związanych z energetyką.

W odpowiedzi na liczne pytania, które pojawiły się podczas marcowego spotkania narady, zaproszony ekspert Piotr Kukla z FEWE wygłosił prezentację dotyczącą Programu Gospodarki Niskoemisyjnej, dostępnych źródeł wsparcia finansowego i niefinansowego oraz dopuszczalnych form współpracy pomiędzy gminą a mieszkańcami. Uczestnicy zapoznali się także z odpowiedziami opracowanymi przez prawnika, Grzegorza Kubalskiego ze Związku Powiatów Polskich.

Piotr Kukla oraz Wojciech Stępniewski, ekspert InE, służyli także swoją wiedzą w drugiej części spotkania, kiedy to mieszkańcy, podzieleni na trzy podgrupy, dopracowywali społeczne rekomendacje, których zarys powstał na poprzednim spotkaniu. Ostatecznie powstało 15 propozycji działań, które zdaniem uczestników narady powinny być realizowane w gminie.

Rekomendacje społeczne wypracowane podczas narady obywatelskiej zostaną teraz zaprezentowane szerszej grupie odbiorców podczas tzw. wysłuchania publicznego. Na to wydarzenie będą zaproszeni wszyscy mieszkańcy gminy, w tym pracownicy urzędu i instytucji publicznych, przedsiębiorcy i działacze społeczni.

Podczas wysłuchania publicznego będzie można zgłaszać uwagi i komentarze do rekomendacji, a także zadać pytanie ekspertom. Po uwzględnieniu wszystkich głosów, ostateczna wersja rekomendacji zostanie przekazana na ręce Burmistrza.

Wysłuchanie publiczne odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Podczas tego wydarzenia odbędzie się także uroczyste wręczanie nagród laureatom konkursu plastycznego „Energetycznie Zakręceni”. O dacie i miejscu wysłuchania publicznego będziemy informować na bieżąco.

 

Więcej zdjęć ze spotkania można znaleźć w galerii na Facebooku.

DO POBRANIA prezentacja Piotra Kukli o Programie Gospodarki Niskoemisyjnej