Drugie posiedzenie Energetycznej Narady Obywatelskiej w Rejowcu Fabrycznym odbyło się 19 marca br. Zgodnie z tym, co ustalono na pierwszym spotkaniu, uczestnicy skupili się problemie występowania niskiej emisji w ich miasteczku i na działaniach, które pomogłyby ograniczyć ten problem.

Problem niskiej emisji można odczuć zwłaszcza zimą, kiedy nad niżej położonymi obszarami zwartej zabudowy w Rejowcu Fabrycznym zalega chmura szaro-zielonkawych gazów, dymów i pyłów. Dlatego też mieszkańcy zdecydowali się na dyskusję na ten temat. Spotkanie dotyczyło też sposobu finansowania niezbędnych działań oraz wsparcia dla gospodarstw domowych.

Na początek uczestnicy narady wysłuchali krótkiej informacji o tym, jakie problemy i jaka szkodliwość wiąże się z tego typu zanieczyszczeniami. Następnie w podgrupach zastanawiali się nad przyczynami niskiej emisji. Za główny powód tego zjawiska uznano brak pieniędzy na paliwo dobrej jakości.

Restrukturyzacja cementowni, ograniczenie zatrudnienia, a co za tym idzie – zubożenie rodzin, doprowadziło do zmniejszenia zużycia coraz droższego gazu. Zamiast tego, popularnym paliwem stał się najtańszy niskokaloryczny węgiel, pochodzący często z niepewnych źródeł.

Ponadto, w piecach pali się wszelkiego rodzaju odpady – szmaty, buty, opakowania plastikowe. W ten sposób oszczędza się pieniądze zarówno na opale jak i na wywozie śmieci. Uczestnicy przyznali też, że palenie odpadów wynika często z wygodnictwa – łatwiej śmieci spalić, niż wynieść do pojemnika.

Kolejnym zadaniem była burza mózgów. Trzy grupy zastanawiały się równocześnie nad działaniami, które mogłyby pomóc przeciwdziałać niskiej emisji. Uczestnicy wymieniali się pomysłami na temat działań, których podjęliby się mieszkańcy, działań, których oczekują od lokalnych władz oraz koniecznych działań komunikacyjnych i edukacyjnych.

Uznano między innymi, że niezbędne jest odpowiedzialne zachowanie mieszkańców. Należy bardziej przestrzegać obowiązku kontroli i przeglądów kominów. W edukację można też zaangażować kominiarzy, którzy zwracaliby uwagę mieszkańców na sposób korzystania z pieców i rodzaj stosowanego paliwa. Oprócz odpowiedniej edukacji, pomóc może też sąsiedzka kontrola, jak również sprawny system karania za spalanie odpadów.

Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że należy promować poszanowanie energii i jej oszczędzanie. Budowanie świadomości najlepiej zaczynać od najmłodszych lat, na przykład poprzez organizację w szkołach konkursów tematycznych.

Uczestnicy narady podkreślali również, że w gospodarstwach domowych oszczędzać energię pomogą odpowiednie i sprawne piece. Miasto mogłoby wesprzeć mieszkańców wprowadzając program dopłat do wymiany pieców na takie o wysokiej sprawności.

Pomysłów było mnóstwo. Wszystkie zostały wspólnie przedyskutowane, co pomogło zidentyfikować słabe punkty oraz wątpliwości. Dzięki temu, zebrano pytania, które zostaną przekazane ekspertom specjalizującym się w temacie niskiej emisji. Ich odpowiedzi pomogą uczestnikom narady sformułować rekomendacje dla władz miasta.

Praca nad rekomendacjami, czyli sugestiami mieszkańców dotyczącymi kwestii energetycznych w Rejowcu Fabrycznym, rozpoczną się na kolejnym spotkaniu narady obywatelskiej, które odbędzie się już 16 kwietnia. Serdecznie zapraszamy do udziału!

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z narady na Facebooku!