W grudniu 2013 roku w Rykach, Poniatowej i Opolu Lubelskim odbyły się warsztaty pt. „„Narada obywatelska – metoda na dobrą współpracę w lokalnej społeczności”. Ich celem było przygotowanie lokalnych władz i organizacji pozarządowych do organizacji energetycznej narady obywatelskiej w tych trzech gminach.

Ryki – trzeba działać, bo energii może zabraknąć

Warsztaty „Włącz się” w Rykach odbyły się w dniach 4-5 grudnia 2013 r. i zgromadziły różnorodną grupę przedstawicieli całej gminy – obecni byli zarówno przedstawiciele urzędu miejskiego, jak i lokalnych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenia na rzecz Ziemi i Ludzi oraz Fundacji Obywatelskiego Rozwoju Ryk.

W żywej dyskusji na temat aktywizacji mieszkańców podkreślano, że ich udział w podejmowaniu decyzji dotyczących gminy jest niezbędny, bo to oni najlepiej znają lokalne potrzeby. Zapewnia on także różne spojrzenia na te samą kwestię, co pomaga znaleźć najdogodniejsze dla wszystkich rozwiązanie.

Prezentacja dr. Andrzeja Kassenberga, eksperta ds. energetyki z Instytutu na rzez Ekorozwoju, była wstępem do dyskusji o kwestiach energetycznych w gminie. Uczestnicy zgodzili się, że bez podjęcia odpowiednich działań, już wkrótce energii może zabraknąć. Podkreślali jednak, że inwestycje w alternatywne źródła energii nie powinny prowadzić do konfliktów – dlatego potrzeba rzetelnej informacji i edukacji w tym zakresie.

Na warsztatach pojawił się także sam Burmistrz Ryk, Jerzy Gąska. Zapowiedział on, że rekomendacje społeczne wypracowane w trakcie narad będą stanowiły materiał do pracy dla urzędników, którzy w swoich działaniach będą się na nich opierać, a samo narzędzie – narada obywatelska – w przyszłości będzie wykorzystywane do dyskusji na inne ważne dla mieszkańców tematy.

Poniatowa – w poszukiwaniu tańszego ciepła

10 i 11 grudnia 2013 r. warsztaty odbyły się w Poniatowej. Spotkanie otworzyła Pani Burmistrz, Lilla Stefanek, która przypomniała uczestnikom, że celem projektu „Włącz się” jest aktywizacja mieszkańców i zwiększenie ich udziału w życiu gminy. Zastępca burmistrza Krzysztof Zubrzycki podkreślił, że wypracowane w toku energetycznej narady obywatelskiej rekomendacje będą stanowiły wskazówki do przygotowywanego przez gminę planu zaopatrzenia w energię.

Celem warsztatu było takie zaplanowanie narady obywatelskiej, aby po zakończeniu projektu, metoda żyła dalej i mogła być stosowana w innych ważnych obszarach – nie tylko energetycznym. Dlatego też udział w niej powinni wziąć przedstawiciele wszystkich grup społecznych. Już wśród uczestników warsztatów było widać różnorodność. Obecni byli zarówno urzędnicy – radni, samorządowcy, sołtysi – jak i przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych: Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej, Stowarzyszenia „Amazonki” i stowarzyszenia „Szumiące Topole”.

Wojciech Stępniewski, ekspert Instytutu na rzecz Ekorozwoju, omówił krótko polską, europejską i światową politykę energetyczną, a następnie rozmawiał z uczestnikami o lokalnych problemach związanych z energią. Uczestników bardzo zaciekawiło budownictwo energooszczędnego i pasywne i specjalnie przygotowana przez eksperta prezentacja na ten temat. Zainteresowanie wzbudził także realizowany przez InE projekt „Energooszczędne cztery kąty”. Wnioski z warsztatów z pewnością ułatwią wybór głównego tematu energetycznej narady obywatelskiej w gminie Poniatowa.

Opole Lubelskie – mieszkańcy powinni decydować o priorytetach

W warsztatach w Opolu Lubelskim w dniach 12-13 grudnia 2013 r. udział wzięli przede wszystkim przedstawiciele samorządu, chociaż nie zabrakło osób zaangażowanych w działalność społeczną, edukacyjną i kulturalną. Uczestnicy zgodnie przyznali, że narada obywatelska jest w ich gminie potrzebna, ponieważ trzeba angażować mieszkańców w to, co dzieje się w Opolu i okolicach.

Uczestnicy warsztatów chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami z prowadzącymi – zarówno jeśli chodzi o kwestie udziału społecznego jak i sprawy związane z energetyką. Zwrócono uwagę na zdecydowanie większą aktywność mieszkańców terenów wiejskich i w efekcie większą ilość oddolnych inicjatyw na tych obszarach. Równocześnie podkreślano, że mieszkańcom brakuje dostępu do rzetelnej wiedzy na temat energetyki, a zwłaszcza OZE, co często prowadzi do nieporozumień, a nawet konfliktów.

Podobnie jak w innych gminach, uczestnicy zidentyfikowali szereg osób, których nie powinno zabraknąć na spotkaniach energetycznej narady obywatelskiej. Zwrócono uwagę na to, że warto zaprosić osoby zaangażowane w rożnego rodzaju spory, gdyż narada jest okazją, aby poznać metody działania w sytuacjach konfliktowych.

Burmistrz Opola Lubelskiego, Dariusz Wróbel, wyraził radość z możliwości zorganizowania w gminie energetycznej narady obywatelskiej właśnie dlatego, że jej celem jest dążenie do kompromisu i wypracowanie wspólnych rozwiązań.

Zapraszamy na narady!

Podczas warsztatów uczestnicy zastanawiali się nad tym, jak najlepiej zorganizować energetyczne narady obywatelskie w swoich gminach. Ustalono także najdogodniejsze terminy spotkań:

Ryki: 18.02 i 11.03 (wtorki)

Poniatowa: 12.02 i 5.03 (środy)

Opole Lubelskie: 13.02 i 6.03 (czwartki)

Osoby zainteresowane udziałem w naradzie mogą się zgłaszać na adres kontakt@wlacz-sie.pl. Więcej informacji można też uzyskać kontaktując się z organizatorami pod numerem telefonu 512 449 102.