8 kwietnia br. mieszkańcy Ryk zebrali się na ostatnim spotkaniu energetycznej narady obywatelskiej. Wspólnie wypracowali 12 rekomendacji społecznych dla swojej gminy.

Podobnie jak w innych gminach, spotkanie rozpoczęło się od krótkiej relacji z wizyty studyjnej w Danii. Uczestnicy wyjazdu opowiedzieli o tym, jak Duńczycy podchodzą do kwestii energetycznych i jak wspólnie decydują z jakich źródeł energii korzystać. Wnioski z wizyty zostały wykorzystane podczas uzupełniania rekomendacji społecznych w dalszej części spotkania.

Następnie głos zabrał gość specjalny – pan Piotr Sołtysek, pełnomocnik prezydenta miasta Bielska-Białej ds. zarządzania energią. Ekspert wyjaśnił, dlaczego opłaca się w mieć w gminie zespół zarządzający energią i na czym polega jego funkcjonowanie. Opowiedział także o działaniach, które pomogły zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne w Bielsku-Białej oraz obniżyć koszty energii.

Uczestnicy narady zapoznali się także z odpowiedziami na pytania jakie zrodziły się podczas poprzedniego spotkania. Przygotowali je eksperci: Piotr Kukla z FEWE oraz Grzegorz Kubalski z ZPP.

Po przerwie uczestnicy podzielili się na trzy podgrupy i pracowali nad rekomendacjami społecznymi dla swojej gminy. Obecni na sali eksperci – Piotr Sołtysek i Andrzej Kassenberg z InE – na bieżąco odpowiadali na pytania, które pojawiały się podczas pracy. W efekcie powstało 12 propozycji działań, które zdaniem mieszkańców należy zrealizować w gminie Ryki. Objęły one takie obszary, jak oszczędzanie energii, efektywność energetyczna, edukacja, zmiany prawne oraz działania strategiczne.

Gotowe rekomendacje przedstawiono i omówiono na forum, dzięki czemu wszyscy uczestnicy zapoznali się z efektami wspólnej pracy.

Rekomendacje zostaną następnie zaprezentowane na wysłuchaniu publicznym – spotkaniu otwartym dla wszystkich mieszkańców gminy. Podczas wysłuchania każdy będzie mógł zgłosić zwoje uwagi lub zadać pytanie ekspertowi. Po uwzględnieniu wszystkich uwag, finalna wersja rekomendacji społecznych zostanie złożone na ręce lokalnych władz. Burmistrz Ryk zapowiedział już, że będą one uwzględnione w przyszłej strategii energetycznej gminy.

Wysłuchanie publiczne odbędzie się na przełomie maja i czerwca. Podczas tego wydarzenia odbędzie się także uroczyste wręczanie nagród laureatom konkursu plastycznego „Energetycznie Zakręceni”. O dacie i miejscu wysłuchania publicznego będziemy informować na bieżąco.

 

Więcej zdjęć ze spotkania można znaleźć w galerii na Facebooku.

DO POBRANIA: prezentacja Piotra Sołtyska Czy gmina potrzebuje zarządzania energią?