Rozwój cywilizacyjny spowodował, że nasze życie nie byłoby możliwe bez energii. Nie uświadamiamy sobie, jak bardzo jesteśmy od niej zależni.

Dzięki niej w naszym domu jest jasno i ciepło, mamy bieżącą ciepłą wodę, nie psuje nam się żywność, możemy przygotować ciepłe posiłki, możemy także jeździć samochodem.

Władze lokalne bez energii nie mogłyby sprawnie zarządzać gminą. Energia pozwala funkcjonować szkołom i szpitalom. Zapewnia, że na ulicach jest jasno i bezpiecznie, że działa transport publiczny, odbierane są odpady, a dostarczana woda. 

To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie surowce energetyczne, takie jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny, drewno, ale także odpady oraz siły natury, czyli słońce, wiatr i woda. 

Część z nich, wytworzona miliony lat temu, jak np. ropa naftowa czy węgiel brunatny, ulega wyczerpywaniu – jest nieodnawialna. Korzystanie z nich wiąże się ze znacznym zanieczyszczeniem środowiska i powoduje zmiany klimatu. Istnieją też bardziej przyjazne środowisku odnawialne źródła energii:. słońce, woda i wiatr. 

Od surowca do naszego domu, biura, czy przedsiębiorstwa energia pokonuje jednak długą drogę – przez wydobycie, przetworzenie i dostarczenie. To wszystko kosztuje i ten koszt ponosimy na końcu my, w rachunku za energię. Dlatego tak ważnym jest, aby wykorzystać tę energię w jak najbardziej efektywny sposób, nie tylko po to, żeby zmniejszyć opłaty, ale także ochronić zasoby dla przyszłych pokoleń i nie zanieczyszczać środowiska. W tym celu trzeba przybliżyć miejsce pozyskania energii do miejsca jej użytkowania i rozwijać lokalne źródła energii. W ten sposób tworzymy też nowe miejsca pracy, pozostawiając dochody z tej działalności na lokalnym rynku. 

Aby w mądry sposób decydować i korzystać z energii potrzebna jest  rozmowa z rodziną, sąsiadami i władzami lokalnymi, dzięki której wspólnie stworzycie Gminną Strategię Energetyczną. 

Włącz się do debaty, przedstaw swoje potrzeby, podziel się pomysłami i służ radą z doświadczenia w użytkowaniu energii, bo każdy je ma.